Köpvillkor

PRISINFORMATION  

Frakt och moms tillkommer på samtliga priser. Priserna gäller t.o.m 2022-12-31. Förbehåll för drastiska valutaförändringar eller force majeur. Vi reserverar oss för ev. inmatnings fel av priser/texter. Vi riktar oss mot B2B. Vi har inte möjligheten att hantera privatkunder.

Pris garantin gäller generellt samtliga produkter på vår hemsida. Vår strävan/vision är att alltid vara den mest fördelaktiga partner för Er både ekonomiskt och servicemässigt. Villkoren för lägsta pris garantin innebär att om Ni mot förmodan kan uppvisa ett lägre pris antingen i tryckt- eller digitalform på samma produkt erbjuder vi den till ett lägre pris!

BETALNINGSVILLKOR

Faktura 20 dagar netto efter godkänd kreditprövning. För överskriden kredittid debiteras dröjsmålsränta med 10% över gällande diskonto.

PROVER

Provorder skickas gärna för påseende. Prover av värde faktureras. Prover som returneras ska vara i originalförpackning och i oanvänt skick.

GARANTI

Du har 10 dagars full returrätt på varor, även på tryckta varor om felet är vårt!

SKATTEFRI GÅVA

Julgåva till anställda
Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

Jubileumsgåva till anställda
En jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 500 kronor inklusive moms. En skattefri jubileumsgåva kan inte lämnas till en anställd tidigare än i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.

Minnesgåva till anställda
En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

LEVERANSTIDER

Varor med tryck, normal leveranstid 2-4 veckor. Expressleverans, debiteras med 1000:-, måste bekräftas av oss. Varor utan tryck, omgående leverans.

LEVERANSVILLKOR

Fritt vårt lager. Leverans sker med postens företagspaket 16.00 eller enl. era önskemål.

ORDERBEKRÄFTELSE

Bekräftelse skickas på order med värde över 2000,- På tryckorder skickas alltid korrektur för godkännande.
På ordervärde under 2000,- debiteras en expeditionsavgift på 250,-.

Underlag önskas som en vektoriserad EPS fil.

ABSTRAKT REKLAM VÄRNAR OM DINA UPPGIFTER

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

SPÄRR MOT DIREKTMARKNADSFÖRING

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om du är kund behöver vi era kontaktuppgifter för fakturering och frakthantering.

RÄTT TILL VAD SOM FINNS REGISTRERAT

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;

- Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.

- Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat.

RÄTTEN TILL DATAPORTABILITET

Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

FÖRETAGSINFORMATION  

Abstrakt Reklam i Skurup AB
Järnvägsgatan 13, Blända 14
274 34 Skurup

Orgnr: 556813-1337

BG: 659-2570

BIC: SWEDSESS
IBAN: SE7280000829580031007917

D-U-N-S®nr: 350244044